เช่ารถระยะยาว เทรนด์เช่ารถหรูที่มอบความ ”คุ้มค่า” ได้มากกว่าการซื้อรถ