เช่ารถหรู กินอยู่ดี กับ SLC 300 AMG ที่ ‘เขียวไข่กา’ ภูเก็ต