เช่ารถหรู สู้โควิด 19 ผู้ให้บริการ ‘เช่ารถหรู’ ไพร์ม คาร์ เรนทอล มอบชุด PPE ร่วมสู้โควิด 19