รถผู้บริหาร ส่งผลอย่างไรต่อการทำธุรกิจ? ทริคเพิ่มความมั่นใจให้นักธุรกิจยุคใหม่