เปิดวาร์ปร้านเช่าแบรนด์เนมดัง ไลฟ์สไตล์ใหม่ ๆ ของคน New Gen ที่ฉลาดใช้เงิน