ตอบโจทย์ภาพลักษณ์หรูหรา มีระดับ กับ Mercedes Benz S560 AMG น้องใหม่จาก Prime Cars Rental